סמלים-גדול-300x200
לוגו פסגה (1)

מידע למשתלם

לידיעתכם, מאחר וישנו מודל חדש, כל הקורסים שלמדתם בעבר נכנסו לארכיון, ניתן להגיע אליהם בקישור המצורף.

צבירת שעות השתלמות ב”אופק החדש” | “עוז לתמורה

מומלץ לכל מורה לקרוא ולבדוק את זכויותיו/חובותיו עפ”י דירוגו בפורטל עובדי הוראה ובכ”א במשרד החינוך.

השתלמות בהיקף 30 שעות או 60 שעות מחייבת:

א. נוכחות מלאה במפגשים וחתימה על דף הנוכחות בכניסה וביציאה.

ב. השתתפות פעילה במפגשים על פי דרישות ההשתלמות.

ג. מפגשים וירטואלים א-סינכרוניים הינם חובה ואין אפשרות להיעדר מהם.

ד. הגשת עבודת סיכום או מספר מטלות מצטברות במהלך ההשתלמות וקבלת ציון כולל בעקבות בדיקתן. (בסביבת הלמידה)

  • דמי רישום –

דמי רישום וטיפול בהשתלמות בהיקף 30 שעות על סך 15 ש”ח. השתלמות בהיקף 60 שעות -עלות 30 ₪.
משתלם שלא יסדיר את הרישום והתשלום בפסג”ה לא ידווח להכרה לגמול. (לפי הנחיות משרד החינוך והסתדרות המורים)

  • הגשת מטלה מסכמת / מטלות מצטברות –

בכל השתלמות, יש להגיש מטלה מסכמת או מטלות מצטברות לפי הרציונל הפדגוגי של ההשתלמות. את המטלות יש להגיש בזמנים שהוגדרו על ידי המנחה. את המטלה המסכמת יש להעלות לאתר המלווה של ההשתלמות במוודל, עד שבועיים מיום סיום הקורס. משתלם שלא יגיש עבודת סיכום תישלל ממנו הזכות לצבירה לגמול או לצבירת שעות לימוד.

  • חתימה על דף נוכחות–

בכל מפגש מועבר דף נוכחות לחתימה ע”י המשתלמים בתחילת ההשתלמות ובסופה. רק חתימה + מס’ ת.ז. בדף הנוכחות ביום המפגש, מהווה אישור על השתתפות בו. לא ניתן  לחתום בדיעבד.

  • מעקב אחר נוכחות –

דף הנוכחות מועבר לרישום מרוכז ולמעקב ביומן ההשתלמות. הנוכחות מוזנת לאתר המלווה את הקורס במוודל. באחריות המשתלם לעקוב אחר הנוכחות במוודל.

  • היעדרויות –

חובת נוכחות מלאה בכל מפגשי הקורס. היעדרות במקרים חריגים מותרת בהיקף של עד 20% מכלל השעות של הקורס. השתתפות חלקית במפגש למידה תיחשב להיעדרות ע”ח 20% מהמותר.
משתלם שהחסיר יותר מ- 20% משעות ההשתלמות  לא יוגש לקבלת אישור לגמול השתלמות גם אם יגיש עבודה.
ימי מחלה, מילואים, שמירת הריון, ימי בחירה שונים, היעדרות מסיבות אישיות ו/או פעילות בית ספרית (כולל אסיפת הורים, ישיבת מורים, אירוע קהילתי) הם שעות היעדרות בתוך ה20%. ויכללו כנגד אישורים מתאימים.

  •  היעדרות בחופשת לידה –

כל מורה זכאית לחיסור במפגש אחד, במידה והמפגש היה בטווח של 14 ימים מיום הלידה. חיסור זה הוא מעבר ל20% של הזכאות להיעדרות בקורס, בתנאי שנשלח במייל אישור לידה לפסג”ה.

  • עמידה בלוח הזמנים –

אנא הגיעו לכל מפגש כ-10 דקות לפני תחילתו, כדי לאפשר פתיחה נעימה, עמידה בלו”ז המיועד שיש עמה התחשבות בעמיתים ובמנחה.

  • חפיפה בין השתלמויות

אנא בדקו את תאריכי ושעות ההשתלמות וודאו שאין מפגשים חופפים עם השתלמויות אחרות. – לא להירשם להשתלמויות שיש להם מפגשים חופפים.

  • רישום מאוחר להשתלמויות:

משתלם לא יוכל להירשם להשתלמות לאחר שהחלה ולאחר שהתקיים המפגש השני בהשתלמות..

  • צבירת שעות השתלמות והשלמות:על- פי הנחיית משרד החינוך לא ניתן להשלים מפגשי למידה בהשתלמות ולא ניתן לצבור שעות ולהעבירן מהשתלמות להשתלמות.

(במקרים מיוחדים נא לפנות מראש למנהלת – מירי אבן-חן, או לסגנית – גתית פלג לבירור).

הגדרות כלליות כניסה למערכת
דילוג לתוכן