סמלים-גדול-300x200
לוגו פסגה (1)

מורים מובילים

התוכנית להכשרת מורים מובילים פועלת במעלה אדומים זו השנה הרביעית.

התכנית נועדה לגבש גיבוש קהילת מורים מובילים בעלי תודעת זהות חיובית והַנְכחה של קהילה זו במערכת החינוך כשדרת מנהיגות (Communities of Practice), תוך יצירת אפיק של התפתחות מקצועית עבורם בתוך בית ספר  בהקשרים שונים של זהותם המקצועית: מומחיות דיסציפלינרית, פדגוגית וערכית-חברתית. התוכנית סובבת סביב שלושה מוקדים מרכזיים כתשתית לטיפוח המורה המוביל כמומחה להובלת תהליכי פיתוח מקצועי בבית הספר וכבעל יכולת הנהגה והובלת עמיתים : טיפוח תודעת זהות חיובית, זיהוי והנכחה של פרקטיקות פדגוגיות מיטביות וטיפוח פרקטיקות מחקר מורה. פיתוח מקצועי המבסס תודעת זהות חיובית של מורים הוא תשתית חיונית בסיסית לקידום תהליכי הוראה ולמידה בכיתות. מורים מובילים מרחיבים ומעצימים תחושת מסוגלות עצמית אישית וקולקטיבית בהתייחס לשדות המשמעות השונים של הזהות; וביניהם מומחיות דיסציפלינארית וקוריקולארית, חדשנות ומובילות פדגוגית וחינוך חברתי-ערכי. תודעה רפלקטיבית וסדורה מאפשרת לחלץ את “אמנות ההוראה” האצורה בקהילת המורים, להעמיק ולמנף באופן זה פרקטיקות פדגוגיות מחוללות למידה משמעותית. פיתוח פרקטיקות של מחקר מורה  מאפשרות הבנייה של ידע עדכני ומתחדש,  מבססות תהליכי הוראה ולמידה מיטביים מבוססי מסד נתונים מחקרי ומהדקים את החיבור בין הידע העיוני, הפרקטי והרפלקטיבי. הכשרה זו הינה חלק ממהלך ארצי ומחוזי נרחב ליצירתה של קהילת מורים מובילים מחוזית וכלל ארצית, והשרשתה של תרבות פיתוח מקצועי המבוססת על קהילת המורים בבתי הספר.

מטרות העל של התוכנית

  • כינונה של שֹדרת מורים מובילים בעלי תודעת זהות חיובית אשר יובילו תהליכי פיתוח מקצועי בקהילות מורים ובקהילה הבית ספרית וישפיעו על האקלים הבית-ספרי.
  • פיתוח פרקטיקות פדגוגיות מחוללות למידה משמעותית ופיתוח אמנות ההוראה כמנוף לחיזוק איכות ההוראה ולקידום הישגי הלומדים.
  • פיתוח פרקטיקות של מחקר מורה אשר מבססות תהליכי הוראה ולמידה מיטביים מבוססי מסד נתונים מחקרי.
  • העצמה אישית וקהילתית- זיהוי חוזקות של פרטים בתוך קבוצת המורים ותיעולן המיטבי לקידום איכות ההוראה בבית הספר של קהילת המורים, ברוח של גמישות פדגוגית ובדגש על הצמחה ועל מיצוב מנהיגות פדגוגית בבית הספר וברשות.
  • בניית תשתית לרשת מקצועית רחבה של מורים מובילים במחוז.

מטרות אופרטיביות

  • יצירת שגרות למידת עמיתים ופיתוח מקצועי תוך בית ספרי בהנחיית מורים מובילים
  • זיהוי, למידה, שיתוף והטמעה של פרקטיקות פדגוגיות מיטביות בבתי הספר
  • ביצוע מחקר פעולה המאפשר שכלול של פרקטיקות פדגוגיות מיטביות והמשגתן כמודל עבודה הניתן להפצה
  • פיתוח מיומנויות מנהיגות, הובלה והנעת עמיתים של המורה המוביל
  • טיפוח תודעת זהות חיובית בקרב צוותי החינוך בבתי הספר בהתייחס לשדות המשמעות השונים המצויים בבסיס זהותם המקצועית
הגדרות כלליות כניסה למערכת
דילוג לתוכן